Odbornici Grada Pančeva usvojili Odluku za isplatu novčane pomoći srednjoškolcima

Na 32. sednici Skupštine grada Pančeva održanoj danas odbornici su usvojili više važnih odluka među kojima je jedna od značajnijih Predlog odluke o dodeli jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola na teritoriji grada Pančeva, koji su državljani Republike Srbije.

Podeli tekst...

PANČEVO – Na 32. sednici Skupštine grada Pančeva održanoj danas odbornici su usvojili više važnih odluka među kojima je jedna od značajnijih Predlog odluke o dodeli jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola na teritoriji grada Pančeva, koji su državljani Republike Srbije.

Predlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Grada Pančeva Aleksandar Stevanović.

„U narednih desetak dana svim srednjoškolci na teritoriji Republike Srbije, pa tako i grada Pančeva, biće isplaćeno po 10.000 dinara. U ovom momentu, pred novogodišnje praznike, mislim da je ovaj iznos zaista fantastičan. Velika zahvalnost Vladi Republike Srbije i predsedniku Aleksandru Vučiću za ovakve poteze, jer svaki dinar znači i mislim da će srednjoškolcima ova novčana pomoć umnogome značiti i doprineti. Mi kao lokalni parlament, na bazi zaključka Vlade Republike Srbije koja je uz zaključak donela sve propratne akte koji stvaraju pravni osnov za isplatu ove novčane pomoći smo dužni da usvojimo ovu odluku koja je danas pred nama, jer ćemo mi isplatiti taj novac, a sve u saradnji sa Ministarstvom za brigu o porodici. Želim da napomenem da srednjoškolci koji nisu punoletni će kroz propratne dokumente koje je Vlada Republike Srbije dostavila školama dostaviti podatke jednog od svojih roditelja ili staratelja. Oni koji su punoletni dostaviće broj svog tekućeg računa uz propisanu izjavu ukoliko poseduju račun. Ukoliko ga ne poseduju i njima će moći da se izvrši uplata na račun jednog od roditelja. Cilj ovoga je da dođemo do svih srednjoškolaca, da svi srednjoškolci na teritoriji Grada Pančeva, AP Vojvodine i Republike Srbije ostvare svoje pravo i dobiju novčanu pomoć koju su obezbedili Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić“, obrazložio je gradonačelnik Stevanović.

Odbornici su usvojili i Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra. Prema rečima gradonačelnika Pančeva Aleksandra Stevanovića u pitanju je jedna od bitnijih odluka, na bazi koje će se kalkulisati prihodi za 2024. godinu koji se odnose na poreze na imovinu, tačnije na budžet grada Pančeva.

“Na osnovu Zakona o porezima na imovinu naša zakonska obaveza je da do 30. novembra aktuelne godine usvojimo ovu Odluku koja se primenjuje od 1. januara, odnosno ove osnovice se primenjuju od 1. januara i ova odluka jeste jedna od bitnijih odluka na bazi kojih ćemo mi kalkulisati prihode u 2024. godini koji se odnose na poreze na imovinu i kalkulisaćemo budžet Grada Pančeva. Želim da vas obavestim da je od 13. do 20. oktobra ova odluka bila na javnoj raspravi, nije bilo primedbi, a cene su za 5 zona na teritoriji grada Pančeva za šest kategorija različitih vrsta nepokretnosti utvrđene na bazi prometa koji je ostvaren od 1. oktobra prethodne godine do novembra ove godine, obrazložio je gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović.

Odbornici su između ostalog usvojili i Predlog odluke o davanju saglasnosti na konačan nacrt Aneksa broj 1 Ugovora javno-privatnog partnerstva za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti zoohigijene – sprovođenjem mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na teritoriji grada Pančeva, kao i Predlog odluke o prihvatanju prenosa prava javne svojine nad pokretnim stvarima.

Odbornici su usvojili i Predlog odluke o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku delatnost u oblasti kulture, Predlog odluke o usvajanju Cenovnika radova na redovnom održavanju puteva na teritoriji grada Pančeva na dan 28.11.2023. godine bez PDV-a, zatim Predlog odluke o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za planove, kao i Predlog zaključka o dostavljanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, čiji je osnivač grad Pančevo, za period od 01.01.2023. do 30.09.2023. godine.

Usvojeni su i Godišnji izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva grada Pančeva za 2022. godinu, kao i imene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća „Gradska stambena agencija“ Pančevo za period 01.01.-31.12.2023. godine sa Finansijskim planom, zatim izmene programa poslovanja JKP Vodkom Jabuka, Izmene Programa rada i Finansijskog plana Turističke organizacije grada Pančeva za 2023. godinu, Narodnog muzeja, Doma omladine Pančevo, Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin“ Pančevo, a u nekoliko školskih odbora došlo je do kadrovskih promena.

Tekst: V.J.P.
Foto: Grad Pančevo

Prijavi se za naš Newsletter

Dobijaj vesti i budi uvek u toku s aktuelnostima...

Pročitaj još i...

Želiš li da reklamiraš svoj posao?

Budi uvek na pravom mestu...