Znameniti Pančevci: naučnik Mihajlo Pupin (1854 – 1935)

Mihajlo Pupin je, pronaći ćete na internetu, srpski elektro-inženjer, fizičar i pronalazač, doktor fizičke hemije, profesor matematičke fizike na Kolumbija univerziteta (SAD) i uz Teslu i Milankovića, najpoznatiji srpski naučnik svih vremena.
Rođen je u banatskom selu Idvoru, 9. oktobra 1854.