Veze Pančeva i rodonačelnika srpskog pozorišta Joakima Vujića

Neosporno je da su Vujićeva pozorišna izvođenja u Pančevu doprinele razvijanju pančevačkog teatarskog života koje je za svako poštovanje, pominjanje, učenje i pamćenje. Tako će, zahvaljujući teatarski obrazovanoj publici, novopridošli učitelj muzike, Nikola Đurković, osnovati pančevačko diletantsko društvo koje je narednih nekoliko godina izvodilo predstave na narodnom jeziku.