Nikola Dragaš iz Pančeva – karikature, ilustracije i – gusle!

Nikola Dragaš se bavi karikaturom, dečjom ilustracijom, stripom i grafičkim dizajnom. Od pre dve godine pokrenuo je i vodi sekciju crtanja za decu “Čarobni svet crtanja”, a od novembra 2020. i likovnu sekciju koja se zove “Ilustracijom učimo srpsku istoriju i tradiciju“.