Skupština Grada Pančeva: Usvojen rebalans budžeta i sada iznosi 8,41 milijardi dinara

Na sednici Skupštine grada Pančeva odbornici su usvojili prvi ovogodišnji rebalans budžeta koji sada iznosi 8,41 milijardi dinara.

Podeli tekst...

PANČEVO – Na današnjoj sednici Skupštine grada Pančeva odbornici su usvojili prvi ovogodišnji rebalans budžeta koji će sada iznositi 8,41 milijardi dinara.

Na dnevnom redu bilo je 68 tačaka, a dve najvažnije teme bile su Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2024. godinu i Predlog odluke o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva, bez elemenata koncesije, za finansiranje, projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje kanalizacione mreže u naseljenim mestima grada Pančeva.

Predlog rebalansa budžeta obrazložio je gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović. On je rekao da se radi o razvojnom, investicionom budžetu i dodao da je sada u gradskoj kasi 8,41 milijardi dinara.

„Kao što je i Predsednik Skupštine grada Pančeva rekao, centralna tačka današnje sednice Skupštine grada jeste Odluka o izmeni Odluke o budžetu Grada Pančeva za 2024. godinu. Mi smo od početka godine u komunikaciji i koordinaciji sa višim nivoima vlasti učestvovali u nekoliko javnih poziva i konkursa koji su bili raspisani u Republici Srbiji i po pitanju tih konkursa, Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine je opredelila određena sredstva Gradu Pančevu koja su nam neophodna za završetak realizacije investicija koje smo započeli tokom 2023. godine, ugovorili tokom 2023. i krenuli sa realizacijom tih investicija tokom 2024. godine. Moram da vas obavestim da smo od strane Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine dobili 279.000.000 dinara za tri kapitalne investicije koje se trenutno realizuju u našem gradu, to jest izgradnja mreža fekalne kanalizacije u naselju Karaula i novac za nastavak gradnje dve ulice u našem gradu, a to su ulica Dimitrija Tucovića i ulica Mihajla Obrenovića. Pored ovih sredstava koja smo namenili postoje još neka sredstva koja nismo raspodelili Odlukom o budžetu Grada Pančeva, sada planiramo da ih raspodelimo, tako da ćemo nakon što, nadam se, usvojimo ovu Odluku, imati budžet Grada Pančeva koji će biti u iznosu od 8.418.000.000 dinara“, rekao je gradonačelnik Stevanović.

On je naglasio da budžet Pančeva iz godine u godinu raste, zbog čega je moguće planirati nove kapitalne investicije.

„Ovo je, zaista, jedan istorijski budžet. On iz godine u godinu raste i mi planiramo svakim budžetom neke nove kapitalne investicije, isto tako je sa ovom Odlukom o izmeni Odluke, ppaniramo da sredstva koja smo oslobodili da raspodelimo za neke nove kapitalne investicije. Ja ću pomenuti sada neke od njih, ali ne samo investicije već planiramo da nastavimo da obezbeđujemo neometano funkcionisanjnje našeg sistema lokalne samouprave kako komunalnog i zdravstvenog, tako i obrazovnog sistema. I u svakom od ovih delova naše lokalne samouprave planiramo neke stvari koje ćemo uraditi krenuvši od naseljenih mesta i stvari koje ćemo ubuduće raditi u naseljenim mestima. Mi smo Odlukom o budžetu za 2024. godinu predvideli 65 miliona dinara za izgradnju dečjih igrališta, koja su po današnjim standardima pre svega bezbedna za korišćenje naših najmlađih sugrađana i tada smo dobili sugestije zašto ovo radimo samo u gradu Pančevu, a ne radimo i po naseljenim mestima i evo sada, mi odlučujemo da 50 miliona dinara od ovih sredstava koje smo oslobodili preusmerimo za izgradnju još sedam-osam dečjih igrališta na teritoriji naseljenih mesta u gradu Pančevu i ja zaista mislim da će biti fantastično sa ovim prethodnim akcijama koje smo uradili biće blizu 20 novih dečjih igrališta koji će biti opremljeni spravama koji su po standardima, imaće tartan podloge. Biće prilagođena i deci sa smetnjama u razvoju“, naveo je gradonačelnik Stevanović.

Za skupštinskom govornicom Aleksandar Stevanović je nabrojao i planirane investicije u seoskim sredinama na teritoriji Pančeva.

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović (Foto: P.M.K.)


„Što se tiče drugih stvari koje planiramo da radimo u naseljenim mestima, u razgovorima sa predstavnicima mesnih zajednica identifikovani su veliki problemi kada je u pitanju čistoća u naseljenim mestima. Mi smo prošle godine obezbedili sredstva JKP „Higijeni“ kako bi uspeli da nabave nove kamione kako bi oslobodili neka od vozila i da ih preusmerimo u naša naseljena mesta. Ali to nije dovoljno i ono što smo dalje gledali šta je potrebno da se uradi, a to je održavanje deponija u našim naseljenim mestima. Mi smo opredelili novac za održavanje deponije u naseljenim mestima, koji će na godišnjem nivou iznositi 150.000.000 dinara. U budućnosti ćemo u svim naseljenim mestima i na svim seoskim deponijama dok ih ne ukinemo konačno imati veoma brz period odziva ukoliko dođe do požara gde ćemo u roku od sat vremena moći da reagujemo i ugasimo ove požare, koje, nažalost, sami izazivamo, svi mi, građani Pančeva. Ali ćemo isto tako imati i redovno održavanje deponije, i nakon onoga što očistimo i odnesemo moći da identifikujemo na površini nove količine otpada koje se kasnije raznose i prave jednu ružnu sliku i zaista sa ovim potezom želimo da to rešimo i da nemamo takve slike u našim naseljenim mestima“, rekao je gradonačelnik.

On je nabrojao i planirane investicije na teritoriji samog grada Pančeva.

„Naravno, grad ne zapostavljamo i ne zanemarujemo. U razgovorima sa predstavnicima mesnih zajednica, našim sugrađanima dugi niz razgovora koji smo vodili sa njima, identifikovali su neka mesta u Pančevu koja nemaju vodovodnu mrežu i naša dužnost i obaveza je da se bavimo time. Pre svega mislim na Staru Misu, na Oplenačku ulicu, na Olge Smederevac i Lalošku gde smo imali problem sa imovinsko-pravnim odnosima i to je ono što smo uspeli da rešimo i sada planiramo investicije u uvođenje vodovodne mreže u ovim ulicama. Pored toga opredelili smo još 16.000.000 dinara za nastavak rešenja imovinsko-pravnih odnosa u „Zlatiborskim prosecima“, da ih tako nazovem, ljudi koji tamo žive, u pitanju je više od 200 kuća, znaju o čemu pričam, kako bi mogli da dobiju osnovne uslove za život u 21. veku. To je nešto što ćemo uraditi u narednom periodu. Na Bavaništanskom putu, sa desne strane, u ulicama Kosovskih junaka, Miladina Popovića ćemo uraditi fekalnu kanalizaciju, to je jedan od velikih zahteva upućen nama. Oko 1.600 metara fekalne kanalizacije će biti urađeno tamo i spojeno sa prosecima tih ulica kako bi dobili kanalizacionu mrežu, a sve u cilju kako bi dobili elementarne uslove za život. Za tu namenu smo opredelili 36.000.000 dinara“, rekao je Stevanović.

Gradonačelnik je rekao i da će biti totalno rekonstruisana Zelena pijaca u Pančevu.

„Jedna tema se često nametala sa ove govornice, ali i u javnosti, a reč je o Zelenoj pijaci u Gradu Pančevu. Mi smo Odlukom o budžetu Grada Pančeva opredelili 20.000.000 dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Zelene pijace, a sada hoću da vam kažem da ćemo imati 150.000.000 dinara, ne samo za projektno-tehničku dokumentaciju, već za njenu totalnu rekonstrukciju. Došlo je vreme da i to radimo i ja se nadam da ćemo tokom 2024-2025. godine realizovati i ovu investiciju na opštu radost svih korisnika Zelene pijace. Pored ovoga, iako jeste centralna tačka današnje sednice Skupštine Grada Pančeva, postoji još jedna koja je veoma važna svim našim sugrađanima. Mi smo ovom odlukom, o rebalansu budžeta planirali sredstva za izbor konsultanta koji će nam pomoći u realizaciji projekta o kojem će biti kasnije reč, a to jeste projekat izgradnje nedostajuće, kao i održavanje postojeće fekalne kanalizacije u naseljenim mestima na teritoriji Grada Pančeva. O tom projektu se priča godinama, ali smo sada dodali sredstva za odluke stručnog konsultanta koji će nam pomoći da što bolje pripremimo projekat javno-privatnog partnerstva na osnovu kog ćemo u narednim godinama izgraditi ono što je višedecenijski san stanovnika naseljenih mesta na teritoriji Grada Pančeva. Pomenuo sam da, naravno, nastavljamo da održavamo naš sistem funkcionalnim i samim tim uvećavamo sredstva koja se daju JKP Zelenilu, kako bi ono nastavilo da kvalitetno obavlja svoj posao“, rekao je Stevanović.

Gradonačelnik je istako da će za JKP Higijenu biti obezbeđeno dodatnih 16.000.000 dinara za nabavku novog, specijalnog vozila za odnošenje čvrstog komunalnog otpada.

„Isto tako smo morali da obezbedimo sredstva koja, nažalost, dajemo za odštete po pitanju tužbi koje imamo za ujede pasa i ogrebotine od strane mačaka, 10.000.000 dinara koje moramo da damo JKP Higijena kako bi oni neometano nastavili da funkcionišu, a ono što će u svom redovnom održavanju JKP Zelenilo uraditi sredstvima, nastaviće da redovno održava gradski kej, da poboljšavamo uslove na njemu i sa ovim novcem JKP Zelenilo će revitalizovati gradsku plažu, senike, roštilje, teren i dečje igralište koje se nalazi u sklopu gradske plaže na našem keju. Što se tiče obrazovanja, nažalost, OŠ „Vasa Živković“ je imala velikih problema kada je u pitanju grejanje, instalacija, vodovod i kanalizacije. Mi smo reagovali, opredlili smo ovim rebalansom budžeta sredstva kako bi se što pre sanirala, pre svega, instalacija vodovoda i kanalizacije, a ugradićemo i kotlove u kako bi obezbedili nesmetano grejanje za sve đake koji pohađaju ovu školu. Želim dalje da napomenem da ćemo obezbediti sredstva što se tiče gradskog keja, pošto smo krenuli sa investicijom postavljanja najvećeg dečijeg igrališta na teritoriji Grada Pančeva. Ovom prilikom hoću da obavestim javnost da ćemo obezbediti sredstva i za izgradnju teretane na otvorenom koju smo pomerili, što je veoma važno korisnicima teretane na otvorenom. Napravićemo teretanu pored dečjeg igrališta koja će biti savremenija, modernija, ali i veća od prethodne. Mislim da je od velike važnosti da nastavimo sa kontinuiranim razvijanjem našeg grada. Pozivam vas da jednoglasno usvojimo ovu odluku o budžetu Grada Pančeva i da nastavimo da radimo na unapređenju našeg grada. Hvala vam svima i za sva pitanja stojim na raspolaganju“, rekao je gradonačelnik Aleksandar Stevanović.

Sa sednice Skupštine Grada Pančeva (Foto: P.M.K.)

O početku stvaranja neophodne dokumentacije za izgradnju kanalizacije u selima govorila je gradska menadžerka Maja Vitman.

„Svima vama čestitam na ovom rebalansu budžeta, imajući u vidu da Grad Pančevo sprovodi izuzetno velike i fantastične kapitalne investicije, tokom godina koje su sada uveliko, iza nas smo uspeli da realizujemo veliki broj infrastrukturnih projekata kao i da uđemo u nove projekte. Predlog odluke o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva, za realizaciju, finansiranje, projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje kanalizacione mreže u naseljenim mestima grada Pančeva je nešto o čemu smo dosta pričali u prethodnom periodu. Tokom razgovora imali smo fantastičnu saradnju sa svim predstavnicima mesnih zajednica od kojih smo prikupili sve neophodne informacije i da kažem u zadnje dve godine smo se intenzivno bavili i analizom i načinom kako ćemo sprovesti realizaciju projekta sređivanja fekalne kanalizacije u naseljenim mestima“, rekla je Vitman.

Maja Vitman je istakla da je ono se najbolje pokazalo projekat javno-privatnog partnerstva, direktnim ulaganjima iz budžeta Grada Pančeva.

„A u ovom postupku odabraćemo i privatnog partnera koji će svakako uzeti izuzetno veliko učešće. Što se tiče ovog projekta, koliko je on od velikog značaja, govori upravo činjenica da je Srbija na izuzetno dobrom i stabilnom putu i da nam upravo stabilna politika omogućava da imamo i pristup EU fondovima, o čemu ću nešto kasnije da govorim a tiče se same procedure izrade projekta javno-privatnog partnerstva i šta nas čeka u narednom periodu. Za početak bih najavila da sva naseljena mesta na teritoriji grada Pančeva ulaze u ovaj projekat, iako u Banatskom Novom Selu imamo izgrađeno 80 posto mreže fekalne kanalizacije, a u Starčevu 100 posto izgrađene mreže fekalne kanalizacije. Ovim projektom je predviđena izgradnja oko 180 km kanalizacione mreže u naseljenim mestima i oko 80 km za prepumpavanja do centralnog postrojenja u Pančevu. Moramo da rešimo pitanje mokrih polja i za ove potrebe će biti urađeno 80 kilometra za sva naseljena mesta potisnog voda kako bi se preusmerili na gradske fekalne kolektore“, rekla je Maja Vitman.

Vitman je podsetila da se lokalna vlast 2018. i 2019. godine bavila izgradnjom Potamiškog kolektora.

„To je bila jedna izuzetno velika i značajna kapitalna investicija imajući u vidu da smo stvorili usluge za formiranje zone Sever, da smo privukli strane investitore, da smo imali veliku podršku predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, kao i Vlade Republike Srbije da upravo ovakve renomirane kompanije dođu u naš grad. Za ove potrebe je Grad Pančevo, uz podršku Uprave za kapitalna ulaganja izgradio fekalni kolektor u dužini od 5 kilometara i spojio Sever s lukom Dunav, U Plan razvoja za period od 2022. do 2027. godine i Srednjoročni plan za period od dve godine upravo je ovaj projekt ušao u dalju realizaciju. Mi smo prepoznati kao grad sa veoma prepoznatljivom strategijom i kao takvi smo dobili veliki broj mogućnosti, na konkursima smo obezbedili sredstva za sufinansiranje projekata time učinili uštedu u samom budžetu grada za određene projekte. Ono što želim da napomenem da se ovaj projekat odnosi na projektovanje, izgradnju, održavanje i upravljanje mrežom fekalne kanalizacije u svih devet naseljenih mesta i njime će se obezbediti priključenje za oko 12.000 novih domaćinstava. Za te potrebe će se izgraditi 180 kilometara mreže fekalne kanalizacije i 80 kilometara potisnog voda kako bi se predmetna izgrađena mreža spojila sa gradskom kanalizaconom mrežom“, rekla je Vitman.

Kako je Vitman rekla, za sve ovo Gradonačelnik je formirao tim koji se već neko vreme bavi intenzivno ovom temom i do sada su za sva naseljena mesta urađeni projekti.

„Ono što je možda vama interesantno da znate, a to je koliko zapravo imamo izgrađene mreže u naseljenim mestima sa današnjim danom. U Jabuci oko 50%, u Dolovu oko 20%, u Kačarevu 25%, a u Glogonju samo 5% izgrađene fekalne kanalizacije. Banatsko Novo Selo sam već pomenula, ima oko 80% izgrađene fekalne kanalizacije, ali je neophodno da se napusti neuslovno postrojenje tj. mokra polja gde će biti dodatno izgrađena mreža gde nedostaje i preusmerena na potisni vodom kojim će stici do grada Pančeva. Omoljica ima izgrađeno 15% mreže, Ivanovo 70%, Banatski Brestovac uopšte nema, dok Starčevo ima kompletno izgrađenu, ali da bi bolje funkcionisalo uzećemo sva naseljena mesta u obzir. Za ovu godinu bismo planirali da uputimo sugrađane šta zapravo oni treba da urade kako bi podneli zahtev za priključenje na novoizgrađenu fekalnu kanalizaciju, odnosno u Banatskom Novom Selu i Starčevu na rehabilitovanu mrežu“, rekla je Maja Vitman.

Građani će imati mogućnost plaćanja u jednakim ratama u periodu od tri do pet godina. Maja Vitman je rekla da se neće praviti razlika između naseljenih mesta niti između dužine priključaka, nego će svi imati iste uslove.

Gradska menadžerka Maja Vitman (Foto: B.K.)

„Uporedo sa ovim projektom se bavimo se i projektom izgradnje fabrike za preradu otpadnih voda što nam omogućavaju EU pristupni fondovi. Kao što znate, trenutno se izvode i radovi na izgradnji fekalne kanalizacije na Karauli, u dužini od sedam kilometara, koji su sufinansirani sredstvima Uprave za kapitalna ulaganja, tako da se mi uporedo bavimo i naseljenim mestima, ali i gradom. Na Bavaništanskom putu će se nakon usvojenog rebalansa ući u postupak izgradnje nedostajuće fekalne kanalizacije. Mnogo sam zadovoljna i srećna što danas imam priliku da vas upoznam sa ovim i da vam prosto približim što je to što planiramo da uradimo. Mi imamo idejno rešenje od strane Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u vezi sa izgradnjom fabrike za preradu otpadnih voda, tako da na jednom od narednih zasedanja Skupštine, kada se budu stekli uslovi pred vama će se naći Strategija za rešavanje odvođenja otpadnih voda, odnosno upravo izgradnja fabrike za preradu otpadnih voda. Naš Grad ima izuzetno dobru strategiju kako vodi ove investicije i ja verujem da je sve prilično transparentno, jer ne postoji investicija u gradu o kojoj se nije govorilo u ovoj sali i o kojoj građani nisu bili upućeni. Sekretarijat za investicije, kao noosilac ovog posla je tu za sva dodatna pitanja, kao i JKP „Vodovod i kanalizacija“, ali i mi svi koji upravljamo gradom stojimo vam uvek na raspolaganju za dodatna pitanja. Verujem da je upravo stabilna politika našeg predsednika upravo i dovela do ovakvih dobrih rezultata. Mi pratimo tu agendu i politiku i mnogi smo zadovoljni da danas upravo govorimo povodom ove teme, jer ovo ne bi bilo zaista jedna od višegodišnjih tačaka koja se spominjala za potrebe svega onoga što je našim građanima bilo neophodno, a to je svakako zaštita životne sredine, rešavanje njihovih problema i, naravno, sve ono što se tiče imovine, jer ovakvim strateškim projektima mi ne rešavamo i ne ulažemo samo u podzemnu infrastrukturu, već se bavimo rešavanjem imovinsko-pravnih odnosa i svega što je potrebno kako bismo stvorili mogućnosti da se ovakvi fantastični projekti ubrzo i završe nakon usvajanja“, rekla je Maja Vitman.

Ona je dodala da se ide u postupak odabira konsultanta.

„Mi idemo u postupak odabira konsultanta, imamo pripremljenu projektni zadatak i veoma brzo za nekoliko meseci, ja se nadam da ćemo stati pred vas i izložiti vam više vezano uz sam projekt javno privatnog partnerstva koji prethodno treba da prođe verifikacionu komisiju i Ministarstvo finansija da bi dobili saglasnost, a nakon toga se nakon toga se usvaja. Posle usvajanje projekta za finansiranje izgradnje, projektovanje, održavanje i upravljanje fekalnom kanalizacijom u naseljenim mestima, raspisaće se javna nabavka za privatnog partnera i odmah nakon toga će se krenuti u izgradnju. Mislim da je sasvim realno da čitavu ovu da kažem birokratiju i papirologiju završimo u toku ove godine i da sledeće godine budemo već uveliko spremni za izvođenje radova“, rekla je Maja Vitman.

Vitman je naglasila da su ljudima koji vode grad jednako važni svi sugrađani, bez obzira na to gde žive, i najavila da će se sa samom gradnjom kanalizacione mreže započeti početkom naredne godine.

Na sednici Skupštine grada Pančeva usvojene su i izmene finansijskih planova javnih i javno-komunalnih preduzeća kao i ustanova kulture u gradu i naseljenim mestima.

Tekst: V.J.Peštanac
Foto: P.M.K./B.K.

Prijavi se za naš Newsletter

Dobijaj vesti i budi uvek u toku s aktuelnostima...

Pročitaj još i...

Želiš li da reklamiraš svoj posao?

Budi uvek na pravom mestu...