Društvo

Napravi pauzu i pročitaj aktuelnosti...

Društvo

Na Keju na Tamišu u Pančevu sadi se 300 sadnica

JKP Zelenilo, uz podršku Grada Pančeva i Ministarstva zaštite životne sredine, a u okviru Projekta pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta, započelo je sadnju lišćarskih sadnica duž keja na Tamišu.

Društvo

Ministarka Irena Vujović obišla Centar za sakupljanje i razvrstavanje sekundarnih sirovina u Pančevu

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović posetila je danas Centar za sakupljanje i razvrstavanje sekundarnih sirovina – radnu jedinicu „Ekosirovina“ JKP-a „Higijena“ Pančevo, gde je u toku izgradnja linije za separaciju ambalažnog otpada. Opremu i radove finansira Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, uz učešće Grada Pančeva.