Ko je bio Arsenije Arsa Teodorović (1767 – 1826)

Završivši Akademiju, Arsa Teodorović, dakle – srcem i dušom „josefijanac“ – prelazi u Novi Sad da bi sarađivao i sa drugim „josefijancima“ sa ciljem kulturnog preporoda austrijskih Srba.