Popis stanovništva u Srbiji od 1 do 31. oktobra

Naredni popis stanovništava, domaćinstava i stanova u Srbiji održaće se od 1. do 31. oktobra ove godine, u skladu sa Zakonom koji je usvojen u aprilu prošle godine, najavila je pomoćnica direktora Zavoda za statistiku Snežana Lakčević.